NICOLE KRENN
Permanent Highway/ Hamsterrad
Permanent Highway/ Hamsterrad
Installation
1,8 x 5 m/ Kooperation Marlene Hausegger
2012